UKS Swim Team
Kadra
Zarząd
Mariusz Winogrodzki - multimedalista Mistrzostw Polski w kategoriach wiekowych juniorów i seniorów, dwukrotny wicemistrz Europy - trener II klasy
Monika Winogrodzka - wieloletnia reprezentantka Kadry Narodowej - trener II klasy
Diana Ignaciuk - trener II klasy


mailto: zarzad@swimteamwilanow.com.pl

Katarzyna Dziurnikowska - Prezes
Monika Winogrodzka - Sekretarz
Daniel Piaściński - Skarbnik

Dokumenty
Finanse
Numer rachunku bankowego: 
 
Santander Bank Polska 
94 1090 2590 0000 0001 3385 6074
 
 
Wysokości opłat i składek: 
 
jednorazowe wpisowe 200 zł 
  
składka miesięczna na 1. dziecko 450 zł 
składka miesięczna na 2. dziecko 350 zł 
składka miesięczna na trzecie i każde kolejne dziecko z jednej rodziny 250 zł 
 
pozostałe opłaty: startowe, wyjazdy, licencje 

Jeden trening w tygodniu - zadzwoń!

Związki
Warszawsko-Mazowiecki Okręgowy Związek Pływacki

www.wmozp.pl


Polski Związek Pływacki

www.polswim.pl